• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ فروردين
  • اِلأَربِعا ٢۰ رجب ١٤٤۰
  • Wednesday, March 27, 2019
کلیدواژه: 48154
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ شنبه ۲۵ شهريور، ساعت 15:06
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۴/۲۰

تیم مدیریت اجرایی بیمارستان 12 بهمن سیاست های اصلی این مرکز درمانی را به منظور جهت گیری و تعیین روال کاری واولویت های بیمارستان برای اجرای منسجم وظایف تدوین نموده است و از سویی جهت گیری و تعیین روال های از پیش تعیین شده در مباحث کلان بیمارستان را مبنی بر سیاست های بالادستی قرارداده است.در تعیین سیاست های اصلی بیمارستان توسط تیم مدیریت اجرایی که بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده است ، راهکارهای کلان برای جلب رضایت و مشارکت ذینفعان کلیدی(بیماران/همراهان،کارکنان،بیمه های طرف قرارداد و.....)و ارتقای ایمنی بیماران و مدیریت خطا و خطر و بهبود مستمر کیفیت را مد نظر قرار داده است و اطلاع رسانی کامل را برای آگاهی ذینفعان در دستور کار قرار داده و اجرایی نموده  است .لذا سیاست های اصلی این مرکز به شرح ذیل ابلاغ می گردد.
1. تامین ،حفظ و ارتقای سطح سلامت و ایمنی گیرندگان خدمت و کارکنان(ذینفعان:بیماران،کارکنان ،همراهان بیمار)
2. اداره بیمارستان براساس استانداردهای اعتبار بخشی(ذینفعان:کلیه واحدهای داخلی و بیماران و.کارکنان....)
3. رعایت حقوق گیرندگان خدمت ورضایتمندی آنان و کارکنان بیمارستان (ذینفعان:بیماران،همراهان بیمار،کارکنان و....)
4. ارتقاء سطح آگاهی کارکنان،بیماران و همراهان(ذینفعان:بیماران،همراهان بیمار،کارکنان و....)
5. بهینه ساری فضای فیزیکی و بروز رسانی تجهیزات پزشکی و تاسیساتی(ذینفعان: بیماران،همراهان بیمار،کارکنان و...)
6. برنامه در خصوص نیروی انسانی (استخدام ،انتصاب ،بازنشستگی و......) .(ذینفعان:کارکنان)
7. آموزش مادران باردار به منظورترویج زایمان طبیعی وزایمان فیزیولوژیک و بی درد وحضور همراه ذینفعان:مادران باردار)
8. اجرای کامل دستورالعمل و آیین نامه های سازمانی در خصوص نحوه حضور وغیاب،طرح بهره وری کارکنان  ومانده مرخصی  انان ونحوه باز خرید آنها (ذینفعان:کارکنان)
9. اجرای فرآیندهای برون سپاری شده،ارزیابی پیمانکاران(ذینفعان:پیمانکاران)
10. سطح بندی بیماران و اجرای کامل تریاژ بیماران(ذینفعان:مراجعین به اورژانس)
11. اجرای طرح هتلینگ بیمارستانی(ذینفعان: بیماران،همراهان بیمار،کارکنان و.پیمانکاران...)
12. اقتصاد مقاومتی وتولید واشتغال  وخرید از تولیدات داخلی (ذینفعان :کارکنان،بیماران،پیمانکاران و..تامین کنندگان..)
13. برنامه ریزی دقیق بیمارستان در مقابله با شرایط بحرانی ومدیریت حوادث وبلایا(ذینفعان:کارکنان ،بیماران،مراجعین و...)

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha